Xe tải không gắn Phù hiệu sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP: Từ ngày 1/7/2018, Tất cả xe tải phải đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải hoặc xin cấp phù hiệu vận tải thông qua Hợp tác xã.  Xử phạt xe tải không gắn Phù hiệu  Trong rất nhiều trường hợp, vì nhiều lý do khác nhau mà đơn vị kinh doanh vận[…]