Phù hiệu xe hợp đồng giá rẻ

  Theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 (thay thế nghị định 86/2014/NĐ-CP), quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tất cả các xe kinh doanh chở hành khách như: GrabTaxi – beCar – […]

Phù hiệu xe hợp đồng chạy Grab + Be

  Theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 (thay thế nghị định 86/2014/NĐ-CP), quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tất cả các xe kinh doanh chở hành khách như: GrabTaxi – beCar – […]

HTX Thành Công

htxthanhcong.com chuyên cấp phù hiệu xe hợp đồng tp Hồ Chí Minh, làm phù hiệu xe tải tp hcm giá rẻ, đăng ký chạy grab, đăng ký chạy be, lắp giám sát hành trình. Cấp Phù hiệu xe hợp đồng Tp HCM và trên toàn quốc. Địa chỉ: 162/71 Đ. Nguyễn Văn Khối, phường 9, […]