Doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam tháng 8/2019