Học bổng điều dưỡng

Miễn hoàn toàn chi phí 3 năm tại Trường Nhật (học phí và các chi phí khác), miễn phí vé máy bay về thăm gia đình, hỗ trợ tiền ký túc xá, cho vay chi phí sinh hoạt, việc làm thêm thu nhập 18 triệu/tháng, sau tốt nghiệp nhận việc làm chính thức trên 5 năm. Chi phí trọn gói 77 triệu cho tổng giá trị tài trợ 544 triệu VNĐ.

Việc làm đặc định, kỹ sư

Chương trình dành cho các em muốn học ngắn hạn 1 năm, sau đi làm chính thức công việc yêu thích, hỗ trợ miễn hoàn toàn chi phí ký túc xá suốt thời gian học. Thu nhập làm thêm sau giờ học tối thiểu 20 triệu/tháng. Thu nhập làm chính thức cao. Là một lựa chọn mới tốt hơn hẳn so với chương trình xuất khẩu lao động.

 

Học bổng báo Yominuri

Học bổng miễn hoàn toàn học phí và ký túc xá từ 1 đến 2 năm (tùy chọn) tại Trường Nhật trị giá 204 triệu/năm, chi phí trọn gói 121 triệu, dành cho các em chịu khó, có sức khỏe tốt, làm thêm công việc phát báo sau giờ học không quá 28h/tuần, thu nhập trên 20 triệu/tháng.

Các chương trình du học Nổi bật

media