Sự hồi sinh của nước Mỹ: 70 cách Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đất nước trong hơn hai năm qua