THÔNG BÁO ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

Thời gian gần đây các cơ quan chức năng tăng cường thanh, kiểm tra tình trạng phù hiệu xe và hồ sơ đi kèm theo quy định Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. Nhằm giảm thiểu những thiệt hại ( nếu có ) do các thành viên HTX không nhớ hạn phù hiệu, không gia hạn Lệnh Vận Chuyển …vv, HTX xin lưu ý các thành viên kiểm tra hạn Phù Hiệu, hạn Lệnh Vận Chuyển …vv cũng như cập nhật đầy đủ nhưng thông tin thay đổi đối với xe của mình để hoạt động được hợp pháp.

Chúc toàn bộ thành viên HTX THÀNH CÔNG kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Trân trọng !

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *