Từ 1/7, Không Dán Phù Hiệu Xe Tải Sẽ Bị Phạt Từ 3-5 Triệu Đồng