VỀ NHÀ ĐI CON: Anh Thư và những câu nói “chất như nước cất “.