Phù hiệu xe hợp đồng chạy Grab + Be

  • Bạn có xe hơi hoặc xe khách và đang kinh doanh vận chuyển hành khách?
  • Xe của bạn chưa có phù Hiệu hoặc xe có phù Hiệu nhưng đã hết thời gian hiệu lực?
  • Bạn chưa biết làm phù hiệu ở đâu? Thủ tục ra sao?

  Theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 01/04/2020, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tất cả các xe kinh doanh chở hành khách như: GrabTaxi – beCar – xe khách đều phải lắp Thiết bị Giám sát hành trình hợp chuẩnlàm phù hiệu xe hợp đồng.

  LÀM PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

  NHANH CHÓNG – UY TÍN – GIÁ RẺ

  Đăng ký làm phù hiệu xe

  THỦ TỤC LÀM PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

  1. Thủ tục làm phù hiệu xe hợp đồng cho xe đứng tên Doanh nghiệp

  Đối với  xe đứng tên Doanh nghiệp: Có 2 cách, tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau của chủ xe mà có thể lựa chọn cách làm phù hợp:

  Cách 1: Làm phù hiệu xe hợp đồng bằng tên Doanh nghiệp.

  Thủ tục:

  • Giấy đăng kí kinh doanh của công ty – Phải có ngành nghề kinh doanh 4932
  • Giấy phép kinh doanh vận tải của Sở GTVT cấp – Giấy phép con
  • Cà vẹt (đăng ký) – bản sao công chứng trong vòng 6 tháng
  • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (bản sao công chứng trong vòng 6 tháng); (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)
  • Tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

  Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe hợp đồng: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cách 2: Làm phù hiệu xe hợp đồng thông qua Hợp tác xã. 

  Thủ tục:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
  • Cà vẹt (đăng ký)
  • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

  Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe hợp đồng: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đăng ký tham gia hợp tác xã Thành Công

  2. Thủ tục làm phù hiệu xe hợp đồng cho xe đứng tên Cá nhân. 

  Đối với xe đứng tên cá nhân có 3 cách như sau, tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau của chủ xe mà có thể lựa chọn cách làm phù hợp:

  Cách 1: Làm phù hiệu xe hợp đồng bằng chính tên chủ xe.

  Thủ tục:
  Chủ xe cần làm 3 bước sau:

  • Bước 1: Thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể;
  • Bước 2: Xin giấy phép con là Giấy phép kinh doanh vận tải (Chỉ xin giấy phép 1 lần và  thời hạn sử dụng lên đến 7 năm);
  • Bước 3: Xin phù hiệu xe container (Chỉ xin giấy phép 1 lần và  thời hạn sử dụng lên đến 7 năm).

  Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe hợp đồng: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cách 2: Làm phù hiệu xe hợp đồng thông qua Hợp tác xã.

  Thủ tục:
  Chủ xe cần chuẩn bị:

  • Chứng minh nhân dân
  • Cà vẹt (Đăng ký)
  • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

  Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe hợp đồng: 03 – 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cách 3: Làm phù hiệu xe hợp đồng thông qua Công ty kinh doanh vận tải.

  Thủ tục:

  • Hợp đồng cho thuê xe giữa cá nhân và công ty.
  • Giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty.
  • Cà vẹt (Đăng ký)
  • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

  Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe hợp đồng: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Hợp tác xã Thành Công nhận làm phù hiệu xe hợp đồng trên toàn quốc.

  Nhấn vào gọi ngay hotline để được hỗ trợ các thông tin chi tiết về dịch vụ:

  Hotline: 0898 442 377